Samenwerking Emco-groep en Schreuder Revalidatietechnieken B.V.

 

26 september 2012
Directeuren tekenen dienstverleningsovereenkomst
Aanbesteding Wmo hulpmiddelen zorgt voor unieke samenwerking Emcogroep
en Schreuder Revalidatietechnieken B.V.
Per 1 juni 2012 heeft de gemeente Emmen Schreuder Revalidatietechnieken B.V.
gecontracteerd als leverancier van hulpmiddelen in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de aanbesteding nam ‘social return’
een belangrijke plaats in. De doelstelling hiervan is dat mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt regulier aan het werk kunnen. Het einddoel is dat zij maximaal
mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Schreuder heeft hierin de samenwerking
gezocht met de Emco-groep. Deze samenwerking wordt op 28 september a.s.
bekrachtigd door het ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst tussen
beide partijen.
De samenwerking tussen Schreuder en de Emco-groep gaat er als volgt uitzien.
Medewerkers van de Emco-groep gaan in opdracht van Schreuder hulpmiddelen bij de
mensen thuis ophalen als deze niet meer nodig zijn. Deze hulpmiddelen worden daarna
nagekeken en schoongemaakt voor hergebruik en in het depot van de gemeente
opgeslagen. Ook start Schreuder medio oktober een Servicepunt Hulpmiddelen bij de
Emco-groep. Hier kunnen wmo-cliënten terecht voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld
hun rolstoel of scootmobiel. Voor grotere en / of spoedeisende reparaties komt de
mobiele servicebus van Schreuder bij de klant thuis.
Het mes snijdt aan twee kanten
De samenwerking tussen Schreuder en de EMCO-groep is uniek en belangrijk.
Belangrijk voor Wmo-cliënten, voor wie de service met betrekking tot hun
hulpmiddel(en) toeneemt, maar zeker ook voor de medewerkers van de Emco. Op deze
manier wordt namelijk de samenwerking met het reguliere bedrijfsleven bevorderd en
zijn meer WSW-werknemers werkzaam onder verantwoordelijkheid van een reguliere
werkgever.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Emco-groep en / of Schreuder Revalidatietechnieken
B.V. kijkt u op www.emco-groep.nl of www.schreuder.net. Meer informatie over de

26 september 2012

Directeuren tekenen dienstverleningsovereenkomst
Aanbesteding Wmo hulpmiddelen zorgt voor unieke samenwerking Emcogroepen & JenS Beenhakker.

 

Per 1 juni 2012 heeft de gemeente Emmen JenS Beenhakker gecontracteerd als leverancier van hulpmiddelen in het kader van de WetMaatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de aanbesteding nam ‘social return’een belangrijke plaats in. De doelstelling hiervan is dat mensen met een afstand totde arbeidsmarkt regulier aan het werk kunnen. Het einddoel is dat zij maximaalmee kunnen doen op de arbeidsmarkt. JenS Beenhakker heeft hierin de samenwerkinggezocht met de Emco-groep.Deze samenwerking wordt op 28 september a.s.bekrachtigd door het ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst tussenbeide partijen.

 

De samenwerking tussen JenS Beenhakker en de Emco-groep gaat er als volgt uitzien. Medewerkers van de Emco-groep gaan in opdracht van JenS Beenhakker hulpmiddelen bij de mensen thuis ophalen als deze niet meer nodig zijn. Deze hulpmiddelen worden daarna nagekeken en schoongemaakt voor hergebruik en in het depot van de gemeente opgeslagen. Ook start JenS Beenhakker medio oktober een Servicepunt Hulpmiddelen bij deEmco-groep. Hier kunnen wmo-cliënten terecht voor kleine reparaties aan bijvoorbeeldhun rolstoel of scootmobiel. Voor grotere en / of spoedeisende reparaties komt de mobiele servicebus van Schreuder bij de klant thuis.

 

Het mes snijdt aan twee kanten

De samenwerking tussen JenS Beenhakker en de EMCO-groep is uniek en belangrijk.Belangrijk voor Wmo-cliënten, voor wie de service met betrekking tot hunhulpmiddel(en) toeneemt, maar zeker ook voor de medewerkers van de Emco. Op dezemanier wordt namelijk de samenwerking met het reguliere bedrijfsleven bevorderd enzijn meer WSW-werknemers werkzaam onder verantwoordelijkheid van een regulierewerkgever.Meer informatieVoor meer informatie over de Emco-groep en / of JenS Beenhakker kijkt u op www.emco-groep.nl of www.jensbeenhakker.nl. Meer informatie over de Wmo vindt u op www.emmen.nl/wmo