Milieu is ook onze zorg

 

Het klimaat verandert. Dat is overal op de wereld voelbaar. Ook JenS Beenhakker is zich bewust van de maatschappelijke en duurzaamheidsproblemen die voor ons liggen. Voor sommige bedrijven betekenen die een bedreiging, maarvoor andere biedt het een enorme kans voor innovatie en groei.

 

Om ons te onderscheiden van onze concurrenten heeft het managementvan JenS Beenhakker besloten een zeer bewust milieubeleid te voeren, dat voldoet aande officiële internationaal erkende normen.

 

In 2010 hebben wij dan ook een volledig milieuzorgsysteem gerealiseerd. Deze voldoet aan de voorwaarden van de ISO 14001-norm. Het milieuzorgsysteem omvat een organisatiestructuur, procedures, processen en middelen. Deze staan beschreven in ons milieuhandboek. Het milieuhandboek wordt eenmaal per jaar door een externe organisatie getoetst op naleving en indien nodig bijgesteld. Deze externe organisatie is goedgekeurd door de Raad van Accreditatie.

 

Naast de milieuzorg pakken wij ook andere duurzaamheidsproblemen aan. Zo screenen wij onze buitenlandse toeleveranciers op kinderarbeid en duurzaam gebruik van grondstoffen. Van oudsher is JenS Beenhakker actief om maatschappelijke en duurzaamheidsproblemen aan te pakken. Hiermee maken wij het verschil en creëren wij kansen voor ons bedrijf.