Social Statement

Jens Beenhakker streeft ernaar te ondernemen op een manier die leidt tot financiële gezondheid enerzijds en lange termijn voortbestaan anderzijds. Randvoorwaarden hierbij zijn het creëren van win-win situaties met alle stakeholders, dus inclusief onze omgeving, en ook winstgevendheid en marktaandeel.

 

Jens Beenhakker streeft ernaar bewust volgens de hedendaagse ideeën ten aanzien van Social Fairness te ondernemen en onderkent dat een duurzame bedrijfsvoering uitsluitend kan worden bereikt wanneer de drie aspecten van duurzaamheid People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst/waarde) in de juiste balans worden ingevuld en gerespecteerd.

 

We spannen ons in, in samenspraak met onze opdrachtgevers en opdrachtnemers, het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van onze activiteiten.

 

Zo geeft Jens Beenhakker rekenschap ten aanzien van Social Fairness volgens de ISO 14001 richtlijn en het Nationaal Keurmerk hulpmiddelen. 

 

Maar dat niet alleen. Jens Beenhakker staat op het punt een relatie aan te gaan met een internationale dienstverlener gespecialiseerd in het veilig stellen en terugwinnen van (hulp)bronnen en probeert daarmee onderdeel uit te maken van de bewegingen richting een circulaire economie. Jens Beenhakker streeft ernaar inzicht te krijgen in haar recycle gradatie om deze vervolgens te verhogen.

 

Zo testen we de accu’s die retour komen van klanten. Deze worden door een verkeerd gebruik vaak te vroeg afgeschreven als niet meer werkende. Indien daadwerkelijk niet meer bruikbaar, worden de accu’s geretourneerd naar de leverancier. Middelen waarbij accu’s noodzakelijk zijn worden tevens voorzien van een gebruiksaanwijzing waarin uitgelegd wordt hoe hiermee om te gaan.

 

Andere stoffen die separaat ingezameld worden zijn diverse type banden, oud papier & karton, plastic, metalen & oud ijzer, cartridges & toners, oude mobieltjes, Batterijen & penlights en lithium Ion batterijen.

 

Niet alle middelen die afgeschreven zijn, worden ontmanteld. Deze worden aangeboden aan derden die de betreffende middelen in derde landen kunnen inzetten. Niet dat het zo snel zover komt.

 

We streven ernaar een hoog herverstrekkingspercentage te behalen. Dat betekent dat indien een cliënt geen noodzaak meer heeft tot het gebruik van een specifieke voorziening deze weer ingezet wordt ten behoeve van een andere cliënt.

 

Afgeschreven middelen worden ook veelal gebruikt als bron voor tweedehands onderdelen.