Voor wie is de uitleen?

 

Uitleenhulpmiddelen in 2013 niet meer via AWBZ

Vanaf 2013 zijn de uitleenhulpmiddelen uit de AWBZ verdwenen. Hulpmiddelen worden alleen nog ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). JenS Beenhakker heeft contracten met onderstaande verzekeraars voor de kortdurende uitleen van hulpmiddelen.

 

Let op: eenvoudige

loophulpmiddelen, zoals krukken of rollator, worden vanaf januari 2013 niet
meer door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt deze wel tegen aantrekkelijke
tarieven aanschaffen bij Jens Beenhakker Service B.V..

Let op: eenvoudigeloophulpmiddelen, zoals krukken of rollator, worden vanaf januari 2013 nietmeer door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt deze wel tegen aantrekkelijketarieven aanschaffen bij JenS Beenhakker.

 

Achmea

-          Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
-          OZF Achmea Zorgverzekeringen
-          Interpolis Zorgverzekeringen
-          FBTO Zorgverzekeringen
-          Agis  Zorgverzekeringen
-          TakeCareNow! Zorgverzekeringen
-          Avero Achmea Zorgverzekeringen
-          CARESCO
-          IAK
-          AEVITAE
-          Turien & Co Assuradeuren 

Menzis

-          Menzis Zorgverzekeringen
-          Anderzorg

 VGZ

-          VGZ Zorgverzekeringen

 • VGZ
 • IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
 • Bewuzt
 • Plus
 • IAK Volmacht
 • Caresco
 • Turien en Co Assuradeuren
 • AEVITAE
 • VPZ Assuradeuren
 • Turien/IZA Cura (Gemeente Den Haag en Ooievaar, gemeente Zuid-Limburg)

 

-          IZZ Zorgverzekeringen
-          IZA Zorgverzekeringen

 • IZA
 • IZA-Gemeenten (VNG)

 

-      NV Zorgverzekeringen UMC

 • UMC

 

-      Zorgverzekeraar Cares Gouda

 • AEVITAE-De Goudse

 

-     Univé Zorg

 • ZEKUR
 • Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
 • Zorgzaam Verzekerd

 

CZ

-          OWM Centrale Zorgverzekeraars
-          Delta Lloyd Zorgverzekeringen
-          OHRA Zorgverzekeringen