Wet langdurige zorg (Wlz)

 

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?
Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten:
De Wet Langdurige zorg (Wlz) 
o Langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling 
o Meer over de Wlz hieronder
De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket 
o Zoals persoonlijke verpleging en verzorging 
o Meer over de Zvw
De Wet maatschapelijke ondersteuning (Wmo) 
o Zoals huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid 
o Meer over de Wmo
De Jeugdwet 
o Vrijwel alle vormen van jeugdhulp 
o Meer over de Jeudgwet
Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz?
De Wet landurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:
Verblijf 
Begeleiding, verpleging en verzorging 
Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis 
Hulpmiddelen 
Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.
Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?


Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal nieuwe en bestaande (zorg)wetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz neemt dus bepaalde zorgtaken over die voor 2015 nog vanuit de AWBZ werden geregeld. Om precies te zijn, zijn alle taken die onder de AWBZ vielen, overgeheveld naar één van de volgende wetten:

  • De Wet Langdurige zorg (Wlz): Langdurige, intensieve zorg, thuis of in een instelling
  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) via het basispakket: Zoals persoonlijke verpleging en verzorging
  • De Wet maatschapelijke ondersteuning (Wmo): Zoals huishoudelijke hulp en ondersteuning bij zelfredzaamheid
  • De Jeugdwet: Vrijwel alle vormen van jeugdhulp


Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wlz?


De Wet landurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk:

  • Verblijf
  • Begeleiding, verpleging en verzorging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Hulpmiddelen
  • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.