Wmo aanvraag

JenS Beenhakker is voorkeursleverancier bij veel verschillende gemeenten.Klik hier voor een lijst met gemeenten die JenS Beenhakker van hulpmiddelen voorziet. De meeste hulpmiddelen worden via deze weg verstrekt. 

 

Aanvraag

Voor het aanvragen van ondersteuning via de Wmo gaat u naar uw gemeente. Deze bepaalt in overleg met u of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft.  U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Veel gemeenten hebben een apart Wmo-loket.

 

Gesprek met de gemeente

De gemeente zal samen met u bekijken hoe uw situatie is en welke beperkingen u het deelnemen aan de samenleving moeilijk maken.

De gemeente zoekt samen met u naar de beste oplossing, dit kan uw eigen netwerk zijn maar ook een algemene of individuele voorziening.

 

Pgb of zorg in natura?

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen.

  • U kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee u zelf ondersteuning kunt inkopen bij wie u maar wilt.
  • U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel of scootmobiel u krijgt. Dit heet: zorg in natura.

Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de modellen uit het standaardpakket van de gemeente.

 

Eigen bijdrage in de Wmo

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor het gebruik van een hulpmiddel. Uw gemeente bepaalt of u een eigen bijdrage voor de Wmo moet betalen en hoeveel.